Latvijas mikrobiologu biedrība
Mikrobi veido būtiskas savstarpējās attiecības…

2015. gada 11. februārī pl. 10:00
LU Bioloģijas fakultātes ēkā Rīgā, Kronvalda bulv. 4, 2. auditorijā
LU 73. zinātniskās konferences Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcijas sēde

Sēdes vadītāji: prof. I. Muižnieks, prof. U. Kalnenieks

Grantina-Ievina L., Volkova J., Stanke L.,  Augļu un lapu slimības plūmju stādījumos Latvijā.

Z. Ozoliņa, A. Kokina, J. Liepiņš. Adenīna un uracila auksotrofija maizes raugā S. cerevisiae  – kopīgais un atšķirīgais.

R. Broks, P. Zikmanis, Ļ. Šakirova, A. Patetko, R. Freimane, A. Fomina, P. Semjonovs. Kultivēšanas apstākļu ietekme uz eksopolisaharīdu veidošanos Gluconobacter sp. kultūrai

K. Kovtuna; J. Lukjaņenko; A. Kokina; A. Vīgants. Raugu Kluyveromyces marxianus biomasas producēšana laktozi saturošos substrātos

J. Lukjaņenko; J. Ķibilds; Agnese Kokina; Jānis Liepiņš; Armands Vīgants. Acetāta ietekme uz raugu Kluyveromyces marxianus biomasas augšanas parametriem

M. Dāvids, D. Vecstaudža, R. Rutkis, O. Mutere.Divu dezinfekcijas līdzekļu mijiedarbības efekta uz dažādiem testorganismiem izpēte

S. Valucka, I. Dimanta, J. Kleperis, I. Muižnieks, V. Nikolajeva. Mikroorganismu izdalītā ūdeņraža saistīšanas pētījumi aktivētos metālhidrīdos.

D. Rozītis. No medus bitēm izdalītu baktēriju dzīvotspējas novērtējums cukursīrupā.

S. Žvagiņa, V. Nikolajeva, Z. Petriņa, A. Lielpētere. Rhizobium leguminosarum imobilizēšana un tās ietekme uz dzīvotspējas saglabāšanos.

D. Kļava, D. Kunkulberga, V. Nikolajeva. Rauga sēņu izraisīta krīta pelējuma noteikšana rudzu maizē.

M. Neibergs, D. Rozītis, E. Strade. Farmācijas notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošana, izmantojot mikroorganismu bioaugmentāciju.

E. Didrihsone, G. Krūmiņa, G. Smirnova, Z. Krūmiņa, V. Gordjušina,  D. Babarikins. Dabas vielu kompozīcija ar uroantiseptisku iedarbību 

E. Kaktiņa, M. Borodušķis, A. Ramata-Stunda, A. Borodušķe, I. Nakurte, B. Silamiķele, J. Ancāns, N. Rostoks. Latvijas augu audu kultūrās iegūtu bioloģiski aktīvo vielu novērtējums in vitro pielietošanai kosmētikas produktos

L.Pirtniece, I.Blāķe, A.Ramata-Stunda, M.Borodušķis, V.Telle, V.Nikolajeva, Z.Petriņa, G.Makarenkova, D.Reihmane, J.Ancāns, I.Muižnieks. Hronisku brūču iekaisuma marķieru analīze un imunomodulējoša proteīna dzīšanu veicinošo īpašību novērtējums in vitro.

I.Poppele, V. Passoth, N. Matjuškova,. A. Rapoports. Kviešu salmu enzimātiskā hidrolīze bioetanola un lipīdu ieguvei.