Latvijas mikrobiologu biedrība
Mikrobi veido būtiskas savstarpējās attiecības…

Aicinu apmeklēt LMB  kopsapulci.

Kopsapulces norises laiks un vieta: 23.03, plkst 15:00, LU Daszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas 1, 702. telpa.

Kopsapulces programma

  • LMB aktualitātes un nākotnes plāni

Ziņojumi par farmaceitisko savienojumu biodegradāciju:

  • Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju potenciāls farmaceitisko savienojumu biodegradācijai" (Dr. biol. Olga Mutere, LU MBI)
  • Farmaceitisko savienojumu atlieku noteikšanas metodes un to izplatība apkārtējās vides objektos" (Prof. Vadims Bartkevičs, LU Ķīmijas fakultāte)

Uz tikšanos kopsapulcē!

LU MBI priekšsēdētājs
Dr. biol. Jānis Liepiņš