Latvijas mikrobiologu biedrība
Mikrobi veido būtiskas savstarpējās attiecības…

Dārgie kolēģi,

2017. gada 17. februārī, plkst. 10:30, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, 334. telpā, notiks Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences mikrobioloģijas sekcijas sēde. Pasākumu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Mikrobiologu biedrību. Vēl līdz 30.janvārim varat pieteikt savus referātus sūtot e-pastu sēdes vadītājam Jānim Liepiņam (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Referāta pieteikumā norādiet ziņojuma nosaukumu un autoru/us.

LU konferences referātu kopsavilkumus angļu valodā būs iespējams publicēt LU Bioloģijas fakultātes žurnālā Environmental and Experimental Biology (EEB). Kopsavilkumi tiks publicēti šī gada pirmajā numurā, to iesniegšanas termiņš – 15. marts. Piesakot referātu, lūdzu norādiet, vai vēlēsieties publicēt sava referāta kopsavilkumu EEB žurnālā.

Uz tikšanos,
Dr. biol. Jānis Liepiņš