Latvijas mikrobiologu biedrība
Mikrobi veido būtiskas savstarpējās attiecības…

2015. gada 23. novembrī pl. 16.00
LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, Jelgavas ielā 1, 501. telpā
notiks Latvijas Mikrobiologu biedrības sapulce

Darba kārtībā:

  1. Jānis Liepiņš. Biedrības statūtu grozījumu apspriešana un pieņemšana.
  2. Vaira Saulīte. LMB priekšsēdētājas atskaites ziņojums.
  3. Olga Mutere. LMB revīzijas komisijas priekšsēdētājas atskaites ziņojums.
  4. Biedrības priekšsēdētāja, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas.
  5. Citi jautājumi.

 

Aicinām piedalīties!
LMB priekšsēdētāja,
Dr. med. V. Saulīte